Salifert Ammonia Test Kit (NH3 NH4)

€ 8,00

Ammoniak is zeer giftig voor vissen, en wordt in een goed draaiend aquarium nagenoeg direct afgebroken tot nitriet en nitraat. Omdat de natuurlijke afbraak door bacteriën tijd nodig heeft om goed te functioneren, is het van groot belang de ammoniakgehaltes in een nieuw opgestart aquarium in de gaten te houden. Verhoogde ammoniakwaardes kunnen plotselinge vissterfte tot gevolg hebben.

De test meet de ammoniak waarden snel en nauwkeurig en is voldoende voor 50 tests.