Inrichting


Elk zeeaquarium begint bij de inrichting: het steen en het zand. Dit bepaald in grote mate het aanzicht van uw aquarium, maar bepaald ook veel andere aspecten van het aquarium. Te denken valt aan schuilplaatsen voor vissen of de plekken waar u koraal kunt plaatsen. Daarnaast vestigen nuttige bacteriën zich in het steen.

Iedere inrichting bestaat uit steen en zand, al dan niet in "levende" variant. Stenen kunnen gestapeld worden, maar ook aan elkaar "gelijmd" worden met speciaal rifcement. Pas na het opbouwen van het steen en na het opstarten van het zeeaquarium wordt zand toegevoegd