Rifcement


Rifcement wordt gebruikt om de stenen in het aquarium aan elkaar te verbinden. Met rifcement kunnen op het oog onmogelijke constructies toch gerealiseerd worden, zoals overhangende platte stenen. Daarnaast wordt rifcement veel gebruikt om een stevige opbouw stenen verder te verstevigen. Dit komt voor als extra veiligheid, bijvoorbeeld in geval van drukke, onvoorzichtige bewoners.